موفقيت در كار

مدیران هزاره سوم چگونه باید رفتار کنند؟

مدیران جدید

 

هزاره سوم را می‌توان دنیای شگفتی‌ها با تغییرات سریع و پر ابهام نامید. پیچیدگی روندها و فرایندها در قرن بیست و یکم به گونه‌ای است که مدیران ارشد سازمان‌ها مجبور به بازنگری پی در پی (چندین بار در طول سال) در استراتژی‌های خود هستند.

همسو با تغییرات محیط کار، مدیران امروزی در مقایسه با مدیران گذشته به خصوصیات متفاوتی برای موفقیت نیاز دارند. دنیای کار هم در فناوری و هم در پویایی کارکنان دستخوش تحولات اساسی ست. از این رو، مدیری که در به روز نباشد نمی تواند موفق شود.

بنابراین مدیران در هزاره سوم باید آمادگی پیدا کنند تا در محدوده مرزهای مشخص که ماموریت و اصول سازمان تعیین می‌کند، در برابر رویدادهای پیش‌بینی نشده واکنش مناسب نشان دهند و برای تغییرات سریع و پرشتاب انعطاف‌پذیری کافی در سازمان ایجاد کنند.

در اینجا پنج ویژگی مدیران موفق وجود دارد:

1- از نظر فنی باسواد باشید

برای همه مدیران ضروری نیست که ناگهان مهندس کامپیوتر شوند. با این وجود، مدیران باید از فضای گسترده‌تر فناوری و نحوه تأثیر آن بر محیط کار آگاه باشند. این به معنای به روز بودن در مورد پیشرفت های تجارت الکترونیکی، درک اینکه فن آوری های مشترک و اجتماعی در بازار در حال ظهور است و پیامدهای گسترده این فناوری ها چیست، هم می شود. مدیرانی که از آخرین فن آوری اطلاعات کافی داشته باشند، همیشه یک قدم جلوتر از رقابت خواهند ماند.

 

2- به ارزش ذهن جمعی اعتقاد داشته باشید

مدیر به شروع طوفان فکری تیمش کمک می کند. مدیران باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان آنها می توانند با یکدیگر و با داده های مورد نیاز، برای انجام کار خود در هر شرایطی اقدام کنند. امروزه، مدیران به جای به حاشیه بردن کارکنان، به کارمندان کمک می کنند تا در تصمیم گیری نقش داشته باشند.

این مقاله را هم بخوانید:  نبوغ ذاتی در کار باعث پیشرفت شما می‌شود؟

3- یک همکار باشید، نه یک دیکتاتور

مدیر در محل کار با یک همکار صحبت می کند نه زیر دست

مدیریت مدرن متمرکز بر از بین بردن موانعی ست که بر سر راه کارکنان وجود دارد تا بتوانند موفق باشند. این در مورد مواردی فراتر از مدیریت روی افراد و ایجاد انگیزه و توانمندسازی در تیم شماست.

در گذشته، مدیران رویکردی مبتنی بر ترس را در پیش گرفتند که محور آن مفهوم فرماندهی و حکومت بود. پیش از این، کارکنان برای اطمینان از موفقیت مدیران خود سخت کار می کردند. امروزه مدیران برای اطمینان از موفقیت کارکنان خود باید سخت کار کنند.

4- آسیب پذیری خود را به یک دارایی تبدیل کنید

مدیر ارشد با یک همکار صحبت می کند. این بخشی از شفاف بودن و باز بودن مدیریت است. از نظر تاریخی، مدیریت از ارتش الگو گرفته است. بدیهی است که آن زمان گذشته است و ما دیگر مانند ارتش تجارت خود را انجام نمی دهیم. برنه براون تاکید می کند که نشان دادن آسیب پذیری مدیر، نشانه ضعف او نیست. این در واقع یک نشانه از قدرت است – یک ویژگی مهم است که هر کسی که به دنبال یک حرفه مدیریت است، باید آن را داشته باشد.

 

5- اجازه دهید عملکرد شما بلندتر از کلمات صحبت کنند

مدیر به کارمند خود نشان می دهد که چگونه کاری را در محل کار انجام دهد. در محل کار مدرن و مشترک، دستور دادن و تایید کردن توسط مدیر دیگر کافی نیست. مدیران مجبورند کارهای بیش از تایید مجوز پیشنهاد بودجه را انجام دهند. آن ها باید در همان خط مقدم حضور داشته باشند و از همان وسایلی استفاده کنند که بقیه کارکنان از آن استفاده می کنند. قابل درک است که رشد و توسعه کارکنان غیرممکن است مگر اینکه توسط مدیر خود الگوی مناسبی داشته باشند. برای داشتن یک مدیر موفق در دوران مدرن ، باید پنج ویژگی فوق را داشته باشید. همین امروز از کار خود به عنوان رهبری بهتر شروع کنید.

این مقاله را هم بخوانید:  5 رفتار مخرب روابط اجتماعی را بشناسیم

دیدگاهتان را بنویسید

بستن