مهارت هاي زندگی

یکی دیگر از مهارت های ضروری زندگی، مهارت پیدا کردن شغل با توجه به توانایی و استعداهای درونی مان است.

افراد به دو دلیل به تحصیل می پردازند، اولین هدف آنها از ادامه تحصیل به منظور بالا بردن ظرفیت های درونی و آگاهی است

و هدف دیگر آن آماده شدن به عنوان نیروی کار در آینده شغلی شان است.

اما بسیاری از افراد با وجود داشتن مدارک تحصیلی، باز هم در پیدا کردن شغل عاجزند.

در واقع نحوه نوشتن رزومه کاری، فنون مذاکره، بایدها و نبایدهای شغلی از جمله مهارت هایی هستند که شما برای پیدا کردن شغل به آنها نیاز دارید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن