قانون جذب

چالش بیست و یک روز قانون جذب (1)

قسمت اول

چالش قانون جذب در 21 روز

قانون جذب یکی از مهم ترین قوانین حاکم بر هستی است اما با این حال بسیاری از افراد استفاده و به کارگیری آن‌را یاد ندارند. برای به کارگیری صحیح آن، در ادامه چالش 21 روزه قانون جذب را برای شما توضیح می دهیم که در این چالش شما یاد می گیرید در هر روز چه فعالیتی انجام دهید و چگونه پیش ببرید. سپس بعد از 21 روز می توانید آن‌را به شکل موثرتری به کار گیرید.

روز اول: ذهنتان را خالی کنید

چالش قانون جذب سعی کنید ذهنتان را خالی نگه دارید

 

روز اول از چالش قانون جذب سعی کنید ذهنتان را خالی نگه دارید، تمرینات تنفسی انجام دهید و خودتان را از هر گونه استرس دور نگه دارید. برای جذب اتفاقات خوب ابتدا ذهن شما باید استرس و هر احساس منفی دیگری خالی بماند.

برای انجام تمارین تنفسی، یک نفس عمیق بکشید و آن‌را به مدت 4 ثانیه نگه دارید. نفستان را از دهان خارج کنید و پس از مدتی تکرار کنید.

روز دوم: هر چیز منفی را از زندگی خود حذف کنید

به زندگی شخصی و کاری خود نگاهی بیاندازید و سپس چیزهایی که افکار منفی را به شما یادآور می شوند مانند اشیا قدیمی یا هر چیز دیگری را از جلوی چشمتان بردارید. با این کار شور و شوق بیشتری در زندگی شما جریان می یابد.

روز سوم: هدفتان را پیدا کنید

از خودتان بپرسید آیا واقعا این هدف شماست؟ زمانی که به هدفتان فکر می کنید، می توانید انگیزه رسیدن به آن‌را نیز پیدا کنید.

روز چهارم: هدفتان را با کلمات صحیح و مثبت عنوان کنید

کلمات و جملاتی که شما راجع به هدفتان به کار می برید، تاثیر بسیار زیادی بر ضمیر ناخودآگاه شما می گذارد بنابراین باید کلمات صحیح و مثبتی در رابطه با توضیح آن به کار گیرید.

این مقاله را هم بخوانید:  جذب ثروت از طریق فنگ شویی

روز پنجم: مرحله به مرحله برنامه ریزی کنید

برای تحقق هدف نهایی خود باید در ذهنتان مرحله به مرحله آن‌را مشخص کرده و سپس مکتوب کنید.

روز ششم: برای خودتان تابلو رویاها درست کنید

برای خودتان تابلو رویاها درست کنید

هر آنچه که می خواهید جذب کنید را به وسیله یک عکس که نمایانگر آن است در این تابلو قرار دهید. این تابلو به شما کمک می کند تا تصویر مشخصی از اهداتان در ذهن شما شکل گیرد و بدانید که دنبال چه چیزی هستید.

روز هفتم چالش قانون جذب : برای خودتان یک آهنگ انتخاب کنید

آهنگی که به شما حس خوبی می دهد می تواند در زمان های خاص شما را آرام کرده و به شما در تمرکز بیشتر کمک کند.

روز هشتم: اهدافتان را مجسم کنید

اهدافتان را مجسم کنید

حداقل 10 دقیقه در مکانی که برای تان آرامش بخش است زمان بگذارید و خواسته هایتان را تجسم کنید. از حواس دیگرتان نیز در این تجسم کمک بگیرید. به عنوان مثال بو، صدا و احساس مربوط به خواسته تان را تصور کنید.

روز نهم چالش قانون جذب : از عبارات تاکیدی استفاده کنید

استفاده از عبارات تاکیدی باعث می شود تا آن جمله در ذهن شما جا بگیرد. به عنوان مثال می توانید از جملات «من قدرتمند هستم» یا «تجربیات روزانه برای رشد من است» استفاده کنید.

روز دهم: توضیحات هدفتان را مکتوب کنید

توضیحات هدفتان را مکتوب کنید

 

توضیحات درباره آن به شما کمک می کند تا ذهنتان سرگردان نباشد، از این رو حدالامکان خواسته تان را با جزئیات یادداشت کنید تا در حین خواندن، متوجه احساس مربوط به آن نیز شوید.

این مقاله را هم بخوانید:  5 راهکار جذاب و آسان جهت برنامه ریزی بهتر اهداف

قانون جذب یکی از مهم ترین قوانین حاکم بر هستی ست اما با این حال بسیاری از افراد استفاده و به کارگیری آن‌را یاد ندارند. برای به کارگیری صحیح آن، در ادامه چالش قانون جذب را برای شما توضیح می دهیم که در این چالش شما یاد می گیرید در هر روز چه فعالیتی انجام دهید و چگونه آن‌را پیش ببرید.

سپس بعد از 21 روز می توانید آن‌را به شکل موثرتری به کار گیرید. روز اول از چالش قانون جذب سعی کنید ذهنتان را خالی نگه دارید، تمرینات تنفسی انجام دهید و خودتان را از هر گونه استرس دور نگه دارید. برای جذب اتفاقات خوب ابتدا ذهن شما باید استرس و هر احساس منفی دیگری خالی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن