قانون جذب

چالش بیست و یک روزه قانون جذب (2)

قسمت دوم

راه کار بیست و یک روزه قانون جذب

 

همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم، استفاده از قانون جذب می تواند در چالش بیست و یک روزه بسیار راحت و کاربردی به نظر برسد اما در این 21 روز باید بدانید که چه کارهایی را انجام داده و یا از انجام چه کارهایی جلوگیری کنید.

روز یازدهم: بیست و یک روزه قانون جذب و الگوی افکار منفی خود را کشف کرده و تغییر دهید

شک و اضطراب شما از کجا نشات می گیرد؟

فرضیات شما تا چه اندازه واقع بینانه هستند؟

ریشه احساسات منفی شما در چیست؟

زمانی که پاسخ این سوال ها را پیدا می کنید، می توانید الگوی ذهنی افکار خود را شناسایی و منبع آنرا ردیابی کنید. پس از کشف آن، برای تغییر می توانید اقدام کنید.

روز دوازدهم: افکار منفی خود را به چالش بکشید

چالش بیست و یک روزه افکار منفی خود را به چالش بکشید

دلایل افکار منفی خود را به چالش بکشید و آنها را یادداشت کنید. پس از آن یک باور مثبت درباره همان موضوع بیابید که بتوانید آنرا جایگزین کنید.

روز سیزدهم: بیست و یک روزه قانون جذب و به مراقبت شخصی بپردازید

روز 11 و همچنین 12 شاید تا حدودی برایتان سخت باشد به همین دلیل می توانید روز سیزدهم را به مراقبت از خودتان اختصاص دهید. دو موردی که دوست دارید را تکرار کنید و به یاد داشته باشید که شما سزاوار ان هستید که هر آنچه را می خواهید داشته باشید.

روز چهاردهم:با یک شی ارتباط برقرار کنید

با یک شی که نشان دهنده هدف یا خواسته شماست ارتباط برقرار کنید و آنرا نزدیک خودتان نگه دارید تا این احساس همیشه در شما جریان داشته باشد

این مقاله را هم بخوانید:  راز قانون جذب مهمترین قوانین جهان هستی

روز پانزدهم: منظره رویایی خود را تصور کنید

با تصور منظره رویایی و موردعلاقه خودتان، آرامش را در وجودتان جریان سازید.

با تصور منظره رویایی و موردعلاقه خودتان، آرامش را در وجودتان جریان سازید. حدالامکان از چند زاویه مختلف آنرا تصور کنید تا برایتان ملموس تر به نظر برسد.

روز شانزدهم: یک لیست قدردانی تهیه کنید

چیزهایی که در طول باعث می شوند تا شکرگذار باشید و بابت آنها احساس خوبی نسبت به زندگی دارید را یادداشت کنید. این کارفرکانس بالایی با انرژی مثبت به شما منتقل می کند و باعث می شود تا نعمت های بیشتری در زندگی خودتان بیابید.

روز هفدهم: در صورت لزوم برنامه خود را تغییر دهید

 مجدد به برنامه ریزیتان نگاه کنید. تا به حال چه دستاوردی داشته اید؟ چه جذب هایی در این 17 روز داشته باشید؟ در صورت لزوم می توانید برنامه ریزی خود را اصلاح کرده و به مراحلی که درست انجام داده اید، افتخار کنید.

روز هجدهم: به دنبال نشانه ها باشید

به دنبال نشانه ها باشید

جهان هستی اکثر اوقات نشانه هایی برای هدایت شما به سمت چیزهایی که خواهان آنها هستید می فرستد اما شما برای دیدن این نشانه ها باید حواس خود را به کار گیرید و به همه چیز توجه کنید.

روز نوزدهم: عشق بورزید

سعی کنید این روز را به مهربانی، سخاوت و عشق ورزیدن اختصاص دهید. عشقی که به دیگران می دهید در نهایت از طریق دیگری به خودتان بر می گردد.

روز بیستم: به گونه ای زندگی کنید انگار به اهدافتان دست پیدا کرده اید

جوری لباس بپوشید انگار در موقعیت شغلی رویایی خود هستید، به شکلی زندگی کنید که همیشه می خواستید. این روند در تحقق رویاهایتان به شما کمک می کند.

این مقاله را هم بخوانید:  مثبت اندیش باشیم و نگاه بهتری به جهان داشته باشیم

روز بیست و یکم: هر آنچه می خواهید جذب کنید را انتشار دهید

به وسیله قانون عملی جذب، احساسات منفی را از خود دور کنید

یاد بگیرید که لذت و شادی را منتشر کنید تا به شما برگردد. در این صورت می توانید خوشبختی را در زندگی خود بیابید.

قانون جذب یکی از مهم ترین قوانین حاکم بر هستی است اما با این حال بسیاری از افراد استفاده و به کارگیری آنرا یاد ندارند. استفاده از قانون جذب می تواند در چالش بیست و یک روزه  بسیار راحت و کاربردی به نظر برسد اما در این چالش  بیست و یک روزه قانون جذب باید بدانید که چه کارهایی را انجام داده و یا از انجام چه کارهایی جلوگیری کنید. شما می توانید به وسیله قانون عملی جذب، احساسات منفی را از خود دور کرده، عشق و محبت را انتشار دهید و به آنچه که می خواهید دست یابید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن