قانون جذب

قانون جذب و معجزه جملات تاکیدی

جملات تاکیدی و قانون جذب

زمانی که جمله یا کلمه ای را به زبان می آورید، در واقع در حال قدرت دادن به آن هستید. معجزه جملات تاکیدی در قانون جذب شما را به اهدافتان می رساند. براساس قانون جذب، شما هر آن چه را که به آن فکر کنید، به سمت خود جذب خواهید کرد. جهان پیرامون شما ساخته شده از جملاتی است که در باور شما شکل گرفته و بر زبانتان جاری می شوند.

قانون جذب می گوید که این جملات ذهن شما را منسجم می کنند و به عبارت دیگر، ارتعاشات را تشکیل می دهند. ارتعاشات مثبت و منفی که شما با جملات خود به وجود می آورید، اتفاقات را به سمتتان جذب می کنند. ذهن شما تشکیل شده از دو بخش ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است. ضمیر خودآگاه شما منجر به بروز رفتارهایتان می شود و ضمیر ناخودآگاه منجر به اتفاقات پیرامونتان.

آیا قانون جذب واقعا کار می کند؟

با توجه به نحوه کار قانون جذب، شما از نظر مغناطیسی مواردی را که با همان فرکانس ارتعاش می کند، جذب می کنید. این بدان معنی است که اگر شما برای حفظ فرکانس بالا (نکات مثبت، عشق، دلسوزی و بهره وری) تلاش می کنید، به ناچار با نکات بهتری در زندگی خود بر می خورید.

برای جذب اتفاقات مثبت، جملات مثبت به کار ببرید

 

قانون جذب

در مورد قانون جذب و معجزه جملات تاکیدی باید بدانید که  جملاتی هستند که شما با تکرار کردن آن ها، ذهن خود را منسجم کرده و به همان شکل باورهایتان را شکل می دهید. اگر این جملات را مثبت به کار ببرید، باورهایتان نیز مثبت شکل می گیرند. اگر به دنبال معجزه هستید، خودتان می توانید با جملات تاکیدی، معجزه بیافرینید.

این مقاله را هم بخوانید:  مثبت اندیش باشیم و نگاه بهتری به جهان داشته باشیم

جملات و کلمه های مثبت به ضمیر ناخودآگاه شما رخنه می کنند، در آنجا ثبت می شوند و کنترل اتفاقات پیرامونتان را به دست می گیرند. بنابراین ترجیح می دهید در ناخودآگاه شما، اتفاقات مثبت ثبت شود یا منفی؟

با نگرانی بیهوده، اتفاقات منفی را جذب نکنید

نکات منفی

ذهن انسان به صورت ناخودآگاه زمانی که خطری احساس می کند، این خطر را به عنوان یک فکر منفی پنداشته و در ضمیر ناخودآگاه خود ثبت می کند. همانطور که بالاتر خواندیم، تمام افکار، جملات و ارتعاشات ما در ناخودآگاهمان ثبت می شوند بنابراین ترس هایمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

90 درصد اتفاقاتی که نگرانشان هستید هیچ گاه اتفاق نمی افتند اما این ترس در باورهای شما رخنه می کند. کم کم به باور تبدیل می شود و آنرا به صورت طبیعی خطر می پندارد. در ادامه همان اتفاق با ارتعاشات منفی برایتان رخ می دهد.

ارتعاشات مثبت را جایگزین افکار منفی کنید

  • چگونه افکار منفی را از خود دور کنیم؟
  • چگونه باورهای منفی را از ذهنمان دور بریزیم؟
  • چگونه در جهت رسیدن به خواسته هایمان ارتعاش مثبت بفرستیم؟
  • چگونه ارتعاشات منفی را از ذهن خود حذف کنیم؟

برای استفاده از قانون جذب و معجزه جملات تاکیدی شما احتمالا با سرعت و همین امروز نمی توانید تصمیم بگیرید که دیگر به اتفاقات منفی فکر نکنید و آن را عملی کنید. نیاز دارید تا برای دور کردن افکار و ارتعاشات منفی، ارتعاشات مثبت را جایگزین آن کنید. در واقع بدون جایگزینی شما قادر به تغییر آن نیستید.

نگرانی های بیهوده را کنار بگذارید

نگرانی بیهوده

نگرانی بابت اتفاق هایی که شاید اصلا رخ ندهند، یکی از مهم ترین عامل های ایجاد تفکر منفی در ذهن شماست. همانطور که گفته شد، 90 درصد اتفاقات منفی که به آنها فکر می کنید و بابتشان نگران هستید رخ نمی دهند اما شما با فکر کردن به آن ها و یا به زبان آوردنشان، در حال قدرت دادن به کلمات و جملاتی هستید که به همان ها منجر می شوند. قانون جذب و معجزه جملات تاکیدی را فراموش نکنید.

این مقاله را هم بخوانید:  خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید

مراحل لازم برای درخواست  از کائنات :

نسبت به آن چه می خواهید، کاملا شفاف و مشخص باشید. (با مقدار دقیق.)،
از قبل تجسم کنید و احساس  واقع بدست آوردن و رسیدن به هدف را درک کنید،
بگذارید بهترین حالت به شما الهام شود و از آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن