قانون جذب

قانون جذب و معجزه جملات تاکیدی

زمانی که جمله یا کلمه ای را به زبان می آورید، در واقع در حال قدرت دادن به آن هستید.معجزه جملات تاکیدی در قانون جذب شما را به اهدافتان می رساند.

براساس قانون جذب، شما هر آنچه را که به آن فکر کنید، به سمت خود جذب خواهید کرد.

جهان پیرامون شما ساخته شده از جملاتی است که در باور شما شکل گرفته و بر زبانتان جاری می شوند.

این جملات ذهن شما را منسجم می کنند و به عبارت دیگر، ارتعاشات را تشکیل می دهند.

ارتعاشات مثبت و منفی که شما با جملات خود به وجود می آورید، اتفاقات را به سمتتان جذب می کنند.

ذهن شما تشکیل شده از دو بخش ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است.

ضمیر خودآگاه شما منجر به بروز رفتارهایتان می شود و ضمیر ناخودآگاه منجر به اتفاقات پیرامونتان.

  • برای جذب اتفاقات مثبت، جملات مثبت به کار ببریدقانون جذب

جملات تاکیدی جملاتی هستند که شما با تکرار کردن آنها، ذهن خود را منسجم کرده و به همان شکل باورهایتان را شکل می دهید.

اگر این جملات را مثبت به کار ببرید، باورهایتان نیز مثبت شکل می گیرند. اگر به دنبال معجزه هستید، خودتان می توانید با جملات تاکیدی، معجزه بیافرینید.

جملات و کلمه های مثبت به ضمیر ناخودآگاه شما رخنه می کنند، در آنجا ثبت می شوند و کنترل اتفاقات پیرامونتان را به دست می گیرند.

بنابراین ترجیح می دهید در ناخودآگاه شما، اتفاقات مثبت ثبت شود یا منفی؟

  • با نگرانی بیهوده، اتفاقات منفی را جذب نکنیدنکات منفی

ذهن انسان به صورت ناخودآگاه زمانی که خطری احساس می کند، این خطر را به عنوان یک فکر منفی پنداشته و در ضمیر ناخودآگاه خود ثبت می کند.

این مقاله را هم بخوانید:  نقش افکار مثبت یا منفی

همانطور که بالاتر خواندیم، تمام افکار، جملات و ارتعاشات ما در ناخودآگاهمان ثبت می شوند بنابراین ترس هایمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

90 درصد اتفاقاتی که نگرانشان هستید هیچ گاه اتفاق نمی افتند اما این ترس در باورهای شما رخنه می کند.

کم کم به باور تبدیل می شود و آنرا به صورت طبیعی خطر می پندارد. در ادامه همان اتفاق با ارتعاشات منفی برایتان رخ می دهد.

  • ارتعاشات مثبت را جایگزین افکار منفی کنید

چگونه افکار منفی را از خود دور کنیم؟

چگونه باورهای منفی را از ذهنمان دور بریزیم؟

  • چگونه در جهت رسیدن به خواسته هایمانارتعاش مثبت بفرستیم؟ارتعاش مثبت

چگونه ارتعاشات منفی را از ذهن خود حذف کنیم؟

شما نمی توانید امروز تصمیم بگیرید که دیگر به اتفاقات منفی فکر نکنید و همین امروز آنرا عملی کنید.

نیاز دارید تا برای دور کردن افکار و ارتعاشات منفی، ارتعاشات مثبت را جایگزین آن کنید. در واقع بدون جایگزینی شما قادر به تغییر آن نیستید.

  • نگرانی های بیهوده را کنار بگذاریدنگرانی بیهوده

نگرانی بابت اتفاق هایی که شاید اصلا رخ ندهند، یکی از مهم ترین عامل های ایجاد تفکر منفی در ذهن شماست.

همانطور که گفته شد، 90 درصد اتفاقات منفی که به آنها فکر می کنید و بابتشان نگران هستید رخ نمی دهند اما شما با فکر کردن به آنها و یا به زبان آوردنشان، در حال قدرت دادن به کلمات و جملاتی هستید که به همان ها منجر می شوند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن