اعتماد به نفسقانون جذب

تقویت نگرش مثبت و تغییر ذهنیت

تقویت نگرش مثبت

یکی از مهم ترین عادات افراد موفق، تقویت نگرش مثبت و خوشبینی نسبت به زندگی است در حالی که تغییر ذهنیت و مقابله با افکار منفی کار راحتی نیست، از این رو برای تقویت نگرش مثبت در قسمت قبل و همچنین در ادامه، 7 راهکار به شما ارائه می کنیم که امیدواریم برای شما مفید واقع شوند.

مطالعه را به کارهای روزمره خود اضافه کنید

 

ساده ترین و همچنین اصلی ترین راه تقویت مثبت اندیشی، مطالعه مطالبی است که باعث تغییر نگرش شما می شود.

مطالعات انجام شده در این باره نشان دهنده میزان تاثیر مطالعه مفید بر تغییر دیدگاه و نگرش می باشد. علاوه بر این، در این صورت شما می توانید ارتباط خود را با دیگران، حتی کسانی که از نظر شخصیتی با شما متفاوت هستند را بهبود بخشید.

به عنولن مثال، زمانی که شما داستانی را می خوانید، به صورت ناخودآگاه خودتان را در قالب شخصیت اول می پندارید و همان تجربیات را برای خود تداعی می کنید بنابراین می توان به همین شکل قدرت مطالعه و ذهنیت مثبت را درک کرد.

بدانید که تصمیم و انتخاب های زندگی بر عهده خودتان است

 

اگر شما در حال مطالعه راه های تقویت نگرش مثبت هستید، خودتان این تصمیم را گرفته اید و در اختیار خودتان بوده است اما برخی از افراد با داشتن ذهنیت قربانی، بر این باورند که هر آنچه در زندگیشان رخ می دهد اتفاقی است که هیچ اختیاری در انتخاب آنها ندارند.

شما تصمیم گیرنده زندگی خودتان هستید، اگر تصمیم گرفته اید که ذهنیت سازنده و مثبتی داشته باشید، این انتخاب خودتان بوده است. زمانی که شما درک می کنید اختیار اتفاقات در دست خودتان است، انگیزه شما برای تغییر آنها افزایش می یابد.

این مقاله را هم بخوانید:  یادگیری موثر و راه‌کارهای آن

تجربیات شما تاثیر مستقیمی بر ذهنیتتان دارند

یکی از مهم ترین عادات افراد موفق، تقویت نگرش مثبت و خوشبینی نسبت به زندگی است

زمانی که شما درباره اتفاق یا احساس خاصی فکر می کنید، ذهن شما به صورت ناخودآگاه تجربیات شبیه به آنرا یادآور می شود. به عنوان مثال، برخی از اتفاقات مانند ازدواج، ارتقای شغلی، فارغ التحصیلی و … همیشه در ذهن انسان پررنگ تر می مانند که هر کدام یادآور احساس مهمی در زندگی ما هستند بنابراین اکثر ذهنیت ما بر اساس تجربیاتمان درباره اتفاقات شکل گرفته است.

برای تقویت ذهنیت مثبت، می توانید اتفاقات مثبت روزانه یا حتی اتفاقات مثبتی که در طول زندگی برایتان رخ داده اند را بر روی یک برگه یادداشت کنید. یادآوری تجربیات مثبت باعث تغییر ذهنیت و همچنین افزایش انگیزه می شود

یکی از مهم ترین عادات افراد موفق، نگرش مثبت و خوشبینی نسبت به زندگی است در حالی که تغییر ذهنیت و مقابله با افکار منفی کار راحتی نیست. ساده ترین و همچنین اصلی ترین راه تقویت مثبت اندیشی، مطالعه مطالبی است که باعث تغییر نگرش شما می شود.

شما تصمیم گیرنده زندگی خودتان هستید، اگر تصمیم گرفته اید که ذهنیت سازنده و مثبتی داشته باشید، این انتخاب خودتان بوده است.

زمانی که شما درک می کنید اختیار اتفاقات در دست خودتان است، انگیزه شما برای تغییر آنها افزایش می یابد. برای تقویت ذهنیت مثبت، می توانید اتفاقات مثبت روزانه یا حتی اتفاقات مثبتی که در طول زندگی برایتان رخ داده اند را بر روی یک برگه یادداشت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن