قانون جذب

مطابق این قانون که بخشی از قدرت خلاق جهان است افکار، ایده ها، افراد، موقعیت ها، شرایط و مواردی را که در مورد آن ها فکر می کنید، جذب خواهید کرد. حتی قانون جاذبه زمین بخشی از این قانون تلقی می شود. قانون جذابه در افکار شما نمایان می شود، با ترسیم افکار و ایده ها، شما را به افرادی که مثل خودتان فکر می کنند، مربوط می سازد.

این قانون است که هنگام نیاز افرادی را وارد زندگی شما می کند که می توانند در برنامه ها به شما کمک کنند. قدرتی است که می تواند موقعیت ها و شرایطی را که می خواهید ایجاد کند. همچنین نیرویی ست که چیزهایی را که می خواهید وارد زندگی خود کنید پیدا می کند.

آیا می توانید از این قانون استفاده کنید؟ بله، می توانید!

می توانید با کمک تجسم خلاق از قانون جذب استفاده کنید

شما می توانید با تجسم، یک تصویر ذهنی از آن چه می خواهید به دست بیاورید، یا با تکرار اظهارات مثبت که به آن تصدیق نیز گفته می شود، آن ها را عملی کنید. به این ترتیب، آنچه را که تجسم می کنید یا در ذهن خود تکرار می کنید، وارد زندگی خود می کنید. به عبارت دیگر، شما از قدرت ذهن، افکار، تخیل و کلمات خود استفاده می کنید تا این اصل عملی شود.

همیشه از زمان های قدیم تا به امروز افرادی بوده اند که از این قانون و نحوه استفاده از آن اطلاع داشتند. آن ها می دانستند که تکرار همان فکر روز به روز، با علاقه و احساس باعث می شود تا در زندگی تحقق و تجلی یابد.

تعاریف قانون جذب و نحوه تجلی آن

در اینجا چند تعریف و توضیح آورده شده است که توضیح می دهد قانون جذب چیست و چگونه تجلی می یابد.

 1. تجلی. این قانون مظهر قدرت خلاق جهان است.
 2. ایجاد. از طریق این قانون، همه چیز ایجاد می شود: کهکشان ها، سیارات، فلزات، سنگ ها و حتی گیاهان، حیوانات و مردم.
 3. جذب اندیشه ها. آن چه را که اغلب در مورد آن فکر می کنید وارد زندگی خود می کنید.
 4. قانون جذب انرژی مشابه افراد را جذب می کند. انرژی مثبت را در افکار خود قرار دهید و موقعیت های مثبت را به وجود می آورید.
 5. افکار قدرتمند هستند. اندیشه ها موقعیت ها و شرایط مربوط به زندگی فرد را جذب می کند.
 6. قدرتی ست که شما را به آنچه می خواهید تبدیل می کند. این قدرت باعث می شود آن چه را که درباره آن فکر می کنید به دست آورید.
 7. تمرکز قدرت است. شما هر کاری که روی آن تمرکز کنید به دست می آورید. پس روی چیزهای خوب متمرکز شوید و به نتیجه برسید. روی چیزهای بد تمرکز کنید و دچار مشکل شوید.
 8. مثبت و منفی. افکار مثبت حوادث مثبت را به خود جلب می کند. افکار منفی حوادث منفی را به خود جلب می کند.
 9. افکار منفی. اگر سر خود را با احساسات و افکار در مورد مشکلات و موانع گرم می کنید، این دقیقا همان چیزی است که دریافت خواهید کرد.
 10. افکار مثبت. اگر انتظار موفقیت دارید و اجازه نمی دهید شک به ذهن شما وارد شود، در نهایت به پیروزی خواهید رسید.
 11. تمایل شدید. فقط آرزو کردن کافی نیست، شما نیاز به میل و ایمان شدید دارید تا آنچه را که می خواهید را به دست آورید.
 12. تکرار افکار. برای اینکه افکار شما تجلی پیدا کند، باید آن ها را بارها تکرار کنید و احساسات، میل و علاقه را اضافه کنید.
 13. ذهن مانند یک آهنربا عمل می کند. رویاها و خواسته های شما را به وجود می آورد. این بدان معناست که باید نسبت به آنچه تفکر می کنید مراقب باشید.
 14. می توانید افکار خود را تغییر دهید. افکار شما تعیین می کنند که چگونه زندگی می کنید، چگونه با مردم تعامل می کنید و چگونه مردم با شما رفتار می کنند. این وظیفه شماست که آن ها را تغییر دهید.
 15. همه از آن استفاده می کنند. این قانون توسط همه مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند بیشتر به روش ناخودآگاه استفاده می شود.
 16. نگرانی و اضطراب. پر کردن ذهن از نگرانی و اضطراب باعث استرس و نارضایتی می شود و چیزهای خوب مورد نظر را دفع می کند.
 17. افکار خوشایند. پر کردن ذهن با افکار شاد باعث ایجاد شادی در زندگی شما خواهد شد.

ابزار موفقیت

قانون جذب ابزار شما برای موفقیت، رضایت و به دست آوردن چیزهایی است که می خواهید. استفاده از آن به روشی صحیح، می تواند تغییرات جسمی در زندگی، از نظر جسمی، عاطفی و ذهنی ایجاد کند و شما را به هر قله پیروزی مورد نظرتان برساند.

این قانون قدرتی است که به تجسم خلاق و تأیید کمک می کند تا نتایج واقعی را به زندگی تان بیاورد و از نزدیک با قدرت ذهن و افکار شما کار می کند.

این قانون می تواند برای پیدا کردن شغل و عشق، برای جلب پول و به دست آوردن چیزهایی که می خواهید مفید باشد. برای ایجاد تغییرات مثبت کوچک و حتی تغییرات مثبت بسیار بزرگ از آن استفاده کنید.

 

نقل قول هایی در قانون جذب

«چیزهایی را که می خواهید داشته باشید، بدانید که در صورت نیاز به شما خواهند رسید. سپس بگذارید بیایند. نگرانشان نباشید. در مورد عدم وجودشان فکر نکنید. فکر کنید آن ها هم اکنون متعلق به شما و در اختیارتان هستند.»

رابرت کولیر

«قانون جذب می گوید كه هرچه به آن توجه كنید، فكر كنید، در موردش بخوانید و به طور جدی صحبت كنید، بیشتر در زندگی خود جذب می كنید.»

جک کانفیلد

«ذهن خود را بر آن چه در زندگی می خواهید ثابت نگه دارید؛ نه به آنچه نمی خواهید.»

ناپلئون هیل

«آنچه شما در افکار، احساسات، تصاویر ذهنی و کلمات خود استفاده می کنید، به زندگی خود جلب می کنید.»

کاترین پاندر

«چشم اندازها و رویاهای خود را گرامی بدارید؛ زیرا آن ها فرزندان روح شما هستند و نقشه های دستاوردهای نهایی شما.»

ناپلئون هیل

«ما به جادوگری نیاز نداریم تا دنیای خود را متحول کنیم. ما تمام توان مورد نیاز خود

بستن