برقراری ارتباطزندگی شاد

بهتر است مجرد بمانید یا ازدواج کنید؟

ازدواج یا تجرد؟

مجرد بمانید یا ازدواج کنید؟ آیا ازدواج باعث می شود شما شادتر، سالم تر و موفق تر در جامعه باشید؟ یا از سلامت جسمی، عاطفی و بین فردی بهتری برخوردار شوید؟  معمولا وقتی دقت کنیم می بینیم که اغلب، افراد متاهل را موفق تر و شادتر می پنداریم و تصویر کاملا متفاوت از آن ها نسبت به مجردها دارند. تحقیقات صورت گرفته است نشان می دهد که گاهی اوقات افراد مجرد، در انجام کار بهتر هستند. برخی مطالعات درآمریکا نشان داده است که تعداد معدودی از افراد بسیار موفق، مجرد هستند و حتی از نظر سلامتی نیز در بهترین حال بسر می برند.

در مقایسه صورت گرفته افرادی که مجرد باقی مانده اند و هیچگاه ازدواج نکرده اند از نظر سلامت و طول عمر از کسانی که ازدواج ناموفق داشته و طلاق گرفته اند، بهتر بوده اند. بنابراین ازدواج، هیچ راه صد در صدی برای افزایش طول عمر نیست. افراد مجرد نسبت به افراد متاهل از جهات مختلفی، بهتر عمل می کنند. به عنوان مثال، آن ها روابط خود را با دوستان، خواهر و برادر، والدین، ​​همسایگان و همکاران بیشتر از متاهل ها حفظ می کنند. همچنین بیش از سهم خود، بطور داوطلبانه به مردم و والدین پیر خود کمک می کنند. همچنین آن ها استقلال و خودمختاری و رشد و پیشرفت فردی بیشتری را تجربه می کنند.

 این یک مسابقه نیست و هیچ کس طرف برنده نیست

 این یک مسابقه نیست و هیچ کس طرف برنده نیست

در مورد این سوال که مجرد بمانید یا ازدواج کنید؟ آن چه که به احتمال زیاد درست است این که برخی افراد زندگی واقعی خود را بعد از ازدواج پیدا می کنند، در حالی که دیگران بهترین، معتبرترین، پرمعناترین و پر تحقق ترین اهداف زندگی خود در مجردی انجام می دهند. به عنوان مثال، بیوه هایی را دیده اید که ازدواج بسیار خوبی داشته اند و ابراز پشیمانی نمی کنند، اما اکنون که مجرد هستند، این  زندگی جدید را هم با کمال میل در آغوش می گیرند و هرگز نمی خواهند دوباره ازدواج کنند.

این مقاله را هم بخوانید:  سه مورد عجیب از خصوصیات افراد خودساخته

یک نکته وجود دارد که افراد مجرد در زمان فقر بهتر  خود را اداره خواهند کرد. اما البته از بسیاری مزایای کمک های دولتی در برخی کشورها دور خواهند ماند و همچنین اعتبار و احترام کمتری به عنوان یک فرد در جامعه خواهند داشت.

عصر جدید، باورهای جدید: مجردها بهتر کار می کند، اما متاهل ها احساس بهتری می کنند

عصر جدید، باورهای جدید: مجردها بهتر کار می کند، اما متاهل ها احساس بهتری دارند

بر خلاف تصور همگان، مجردها منزوی و تنها نیستند بلکه دوستان و روابط آزاد بیشتری دارند. افراد مجرد نیز بیشتر از افراد متاهل ورزش می کنند و شاید می توان نتیجه گرفت که سالم تر هستند. حال برای جستجوی پاسخ به سوال مجرد بمانید یا ازدواج کنید؟ به نتایج تحقیقات توجه کنید.

نتایج یکی از تحقیقات جامع انجام شده در موسسه “Kinsey” نشان داده است که تمام افراد چه مجرد و چه متاهل اعتقاد داشته اند که افراد متاهل احساس رضایت، اطمینان و امنیت بیشتری می کنند. نتایج همچنین نشان داد که متاهل ها فکر می کنند که مجردها رابطه جنسی و زندگی اجتماعی جالب تری دارند و در کسب و کار بسیار بیشتر از آن ها تلاش می کنند. این در حالی است که مجردها تصور می کردند که متاهلین افرادی موفق تر و  با تجربه هستند.

تحقیقات نشان داده است که دیدگاه منفی نسبت به مجردها در جوامع در حال کاهش است. این درحالی است که هنوز هم مردم معتقدند که افراد متاهل نسبت به افراد مجرد از نظر عاطفی بهتر عمل می کنند. آن ها فکر می کنند که متاهلین از اعتماد به نفس، احترام و امنیت بیشتری برخوردار هستند و از مزایای دولت در برخی کشورها بیشتر بهره می برند.

این مقاله را هم بخوانید:  آیا فکر می کنید در رابطه عاطفی نادرست با شریک زندگی یا دوست خود قرار گرفته اید؟

نکته جالب توجه

نکته جالب توجه

این نکته جالب است که بدانید، ازدواج نکردن به طور معمول منجر به افزایش پایداری شادی در فرد نمی شود. در مورد جواب این سوال که مجرد بمانید یا ازدواج کنید؟ باید بگوییم، شاید در یک دهه دیگر، عموم مردم درک کنند که پاداش های احساسی که در صورت ازدواج به آن ها وعده داده می شود، حتی اگر در وهله اول تحقق پیدا کنند، ممکن است دوام نیاورد و آن ها اغلب به عنوان یک افسانه زودگذر و خیالی هستند. بنابراین در وهله اول هر فرد باید به دنبال پیدا کردن شادی در درون خود باشد و از شرایط خارجی مثل ازدواج کردن یا مجرد ماندن، توقع شادی و موفقیت نداشته باشد.

منبع:

DePaulo, Bella (2020). New Era, New Beliefs: Singles Do Better, but the Married Feel Better. https://www.psychologytoday.com/us/blog/living-single/202001/new-era-new-beliefs-singles-do-better-the-married-feel-better

دیدگاهتان را بنویسید

بستن