زندگی شادمسیر ثروت آفرینی

شاد زیستن و زندگی شادی داشتن

شاد زیستن

«خوشبختی معنی و هدف زندگی و کل هدف و پایان وجود انسان است.» ارسطو این جمله را بیش از 2000 سال پیش گفته است با این حال هنوز هم صادق است. هدف واقعی زندگی چیست؟ چرا نخواهیم یا نتوانیم زندگی شادی داشته باشیم؟

شادی یکی از اصلی ترین اهداف زندگی انسان هاست؛ اما خوشبختی برای بسیاری از افراد بسیار دور از ذهن است. آن ها مرتب تصور می کنند و با خود می گویند که «وقتی من فقط آن خانه زیبا و ماشین جدید را داشته باشم، خوشحال می شوم.» و یا اگر فلان شغل و غیره را داشته باشم، خوشحال خواهم شد.» اما در واقعیت، هم اکنون خوشبختی در دسترس همه ما است. یک خانه بزرگ یا یک ماشین جدید  شما را خوشحال نخواهد کرد. این ها فقط شادی های ساده ای در زندگی هستند که خوشبختی واقعی را به ارمغان می آورد.

شادزیستن و احساس خوشبختی یک هدف مشترک میان تمامی انسان هاست که در طول زندگی نیز قابل دستیابی است. ما هر روز برای شاد زندگی کردن تلاش می کنیم اما خوشحال بودن چیزی نیست که شما در زندگی به آن دست یابید و تا آخر عمر آنرا نگه دارید، بلکه خوشحال زندگی کردن به نوع دیدگاه شما بستگی دارد. علاوه بر این، ارتباط شما با دیگران تعیین کننده نوع ذهنیت و تفکرات شماست، از این رو اگر با افراد مثبت در ارتباط باشید ذهن و بدن شما نیز در بهترین حالت خود قرار می گیرد.

شاد زیستن و زندگی شاد من بر اساس ذهنیت من شکل می گیرد، بنابراین چه کارهایی می تواند ذهنیت من را از مثبت به منفی تغییر دهد؟ در ادامه چندین راهکار برای پرورش ذهنیت مثبت را به شما معرفی می کنیم.

این مقاله را هم بخوانید:  امنیت مالی خود را بهبود ببخشید

ذهنیت مثبت

شاد زیستن و زندگی شاد من بر اساس ذهنیت من شکل می گیرد

قدردان نکات مثبت زندگی خود باشید

سپاسگزاری یکی از کارهایی است که می تواند زندگی شما را تغییر دهد. زمانی که یک اتفاق در زندگی شما رخ می دهد، تمرکز شما بر آن اتفاق باعث پررنگ تر شدن آن می شود به همین دلیل تمرکز بر اتفاقات مثبت می تواند حال شما را خوب کند و بالعکس تمرکز بر اتفاق و رویدادهای منفی باعث می شود احساس افسردگی کنید.

برای شاد زیستن افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید

افکار منفی احساس افسردگی و بدبختی را در شما پدید می آورند در حالی که می توانید آن ها را به چالش کشیده و افکار مثبت را جایگزین کنید. با این کار ذهنیت شما روز به روز تغییر خواهید کرد.

برای شاد زیستن خودتان را دوست داشته باشید

ویژگی های بارز و مثبت خود را پیدا کنید و با تمرکز بر آن ها، باعث تقویت شان شوید. قدردان دستاوردهای خودتان باشید چون هیچ فردی به اندازه خودتان نمی تواند در حال شما تاثیرگذار باشد و باعث پرورش ذهنیت مثبت شود.

دست از مقایسه خودتان با دیگران بردارید

خودتان را با فردی که در گذشته بودید مقایسه کنید و بر این اساس سعی کنید هر روز به نسخه بهتری از خودتان تبدیل شوید.

هر فردی در زندگی خود با توجه به شرایط، خانواده و اطرافیان خود در هر زمینه ای پیش می رود بنابراین شرایط تمامی افراد با یکدیگر یکسان نیست، از این رو شما نمی توانید مقایسه درستی در این زمینه داشته باشید. در عوض خودتان را با فردی که در گذشته بودید مقایسه کنید و بر این اساس سعی کنید هر روز به نسخه بهتری از خودتان تبدیل شوید.

در رویارویی با چالش ها، نکات مثبت را در نظر بگیرید

سختی ها، مشکلات و چالش ها بخشی از زندگی هر شخصی است که نمی توان منکر آن شد. در هنگام رویارویی با یک چالش بهترین راه حل این است که دیدگاهتان را به روی چیزهای مثبت باز کنید. این کار احساس بهتری به شما منتقل می کند و باعث رشد تجربیات می شود.

این مقاله را هم بخوانید:  9 راهکار جالب توجه برای زندگی بهتر

برای شاد زیستن از خودآگاهی برای تمرکز بر زمان حال استفاده کنید

 فکر کردن به اتفاقات گذشته شرایط را تغییر نمی دهد، از طرفی دیگر نگرانی بابت آینده نیز می تواند تا حد زیادی بر روحیه شما تاثیر منفی بگذارد.

فکر کردن به اتفاقات گذشته شرایط را تغییر نمی دهد، از طرفی دیگر نگرانی بابت آینده نیز می تواند تا حد زیادی بر روحیه شما تاثیر منفی بگذارد. خودآگاهی و تمرکز ذهنی به شما کمک می کند تا بدون نگرانی گذشته و آینده، فقط بر زمان حال متمرکز شوید.

تمارین خودآگاهی عبارتند از:

روزانه 10 دقیقه را به مدیتیشن اختصاص دهید.

همزمان چند کار را با همدیگر انجام ندهید.

بر احساساتتان مثبت خود متمرکز شوید و از احساس منفی دور شوید.

 

زندگی شاد من بر اساس ذهنیت من شکل می گیرد، بنابراین چه کارهایی می تواند ذهنیت من را از مثبت به منفی تغییر دهد؟  شاد زیستن و احساس خوشبختی یک هدف مشترک میان تمامی انسان هاست که در طول زندگی نیز قابل دستیابی است. ما هر روز برای شاد زندگی کردن تلاش می کنیم اما خوشحال بودن چیزی نیست که شما در زندگی به آن دست یابید و تا آخر عمر آنرا نگه دارید، بلکه خوشحال زندگی کردن به نوع دیدگاه شما بستگی دارد. علاوه بر این، ارتباط شما با دیگران تعیین کننده نوع ذهنیت و تفکرات شماست، از این رو اگر با افراد مثبت در ارتباط باشید ذهن و بدن شما نیز در بهترین حالت خود قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن