برقراری ارتباطموفقيت در كار

رفتار صحیح در مقابل بی احترامی

رفتار صحیح در مقابل بی احترامی دیگران چگونه است؟

دشوار است درک کنیم که چرا شخصی ممکن است چیزی بگوید که به نظر می رسد برای صدمه زدن به احساسات ما باشد. برقراری ارتباط بین افراد دشوار است زیرا هیچ وقت نمی دانیم شخص دیگر چه فکر می کند و چه چیزی در سرش می گذرد. ما فقط چیزهایی را می بینیم که مستقیماً از طریق زبان بدن با حواسمان درک و منتقل می شوند. گرچه ممکن است غریبه ها گاهی اظهار نظر ناخوشایندی کنند که به نوعی به ما صدمه بزند؛ بیشتر اوقات بدترین حملات عاطفی از طرف افراد آشناست. رفتار صحیح در مقابل بی احترامی دیگران اهمیت خاصی دارد.

هر کس مرزهای شخصی متفاوتی دارد که ناشی از الگوهای ارتباطی در دوران کودکی است. این بدان معناست که اظهار نظر بی غرض شخصی ممکن است خاطره تلخی در گذشته را برای شما زنده کند که باعث استرس و فشار روحی در ما شود. گاهی تجربیات قدیمی در روح شما اثری برجا گذارده که موجب موضع گیری در مقابل اشخاص می شود.

هر دوی شما فرصت دارید تا بدون ایجاد تحریک عاطفی یکدیگر، به دنبال راهبردهای سالم برای برقراری ارتباط سالم باشید. اگر طرف مقابل هم تمایلی به حل مشکل ندارد، شما خودتان به عنوان شخصی آگاه که آشنا به اصول معنویت و سلامت روحی تان مقاله زیر را بخوانید و راهبردهای آن را استفاده کنید.

چگونه با رفتار صحیح در مقابل بی احترامی پاسخ دهیم؟

چگونه پاسخ دهیم؟رفتار صحیح در مقابل بی احترامی

  • قبل از صحبت کردن فکر کنید

واقعاً به نظر می رسد که شاید اکثر درگیری ها در روابط حاصل و نتیجه ی سوء تفاهم باشد. این مراحل می تواند به شما کمک کند از بدتر شدن وضعیت ارتباط جلوگیری کنید. گاهی اوقات یک شخص می تواند به طور ناخواسته احساسات شما را مورد آزار قرار دهد. بنابراین قبل از اینکه تلافی کنید یا به کسی که به شما صدمه می زند، ضربه بزنید، جهت رفتار صحیح در مقابل بی احترامی  دیگران، از خود بپرسید که آیا او از روی عمد شما را آزار داده است یا خیر.

  • شفاف سازی

اگر مطمئن نیستید که این عمل یا کلمات، برای ناراحتی عاطفی شما بوده است؛ از فرد در مورد آن سؤال کنید. این امر به ویژه در صورتی مهم است که طرف شما، کسی باشد که با او روابط دوستانه ای دارید یا به خوبی او می شناسید، یا شخصی که مرتباً با او در ارتباط هستید، مانند یک همکار.

این مقاله را هم بخوانید:  استخدام و حفظ کارمندان موفق

موضع گیری نکنیدرفتار صحیح در مقابل بی احترامی

  • موضع گیری نکنید 

در خصوص رفتار صحیح در مقابل بی احترامی، نظر بگیرید که ممکن است شخص دیگری که به جای شما قرار گیرد از صحبت ها و حرکات طرف مقابل شما، توجیه شود و ناراحت نشد. سعی کنید موضع گیری سریع و دفعی یا تهاجمی نداشته باشید و به طرف مقابل خود فرصت دهید تا هدف خود را کم کم نشان دهد.

  • درست بودن، همیشه چیزی مطابق میل شما نیست

رفتار صحیح در مقابل بی احترامی داشته باشید. وقتی با کسی اختلاف دارید، اصرار بر حق بودن خودتان، فقط باعث می شود که آن ها حتی با قوت بیشتری به عقیده اصلی شان پایبند باشند. به جای اینکه روی نظر خودتان پایبند باشید، سعی کنید گفتگو را باز کنید و از آن ها درباره موضعشان سؤال کنید.

بدانید که همیشه حق شاید با شما نباشد و شما گاهی اشتباه کنید. اگر قادر به دستیابی به یک نقطه مشترک نیستید، بهترین راه این است که فقط از بحث فاصله بگیرید، به خصوص اگر آن شخص دیگر، شخصی نزدیکی به شما نباشد. به عنوان مثال، اگر با همکار خود اختلاف دارید، ممکن است ارزش ادامه بحث و جدل را نداشته باشد.

  • عذر خواهی کنید و آرام باشید

اگر با یک دوست نزدیک، عضو خانواده یا شریک زندگی خود که می خواهید همیشه در کنار او باشید صحبت می کنید، اشکالی ندارد که مدتی استراحت و آرامش کسب کنید و مجدد به بحث برگردید. این یکی از راه های رفتار صحیح در مقابل بی احترامی دیگران است. اما در این موارد، مشکل باید برگردانده و روی آن کار شود.

این مقاله را هم بخوانید:  ضرورت آموزش مداوم کسب و کار

بسیاری از بحث های متشنج با یک عذرخواهی ساده از طرف شما قابل حل شدن است، بنابراین از عذرخواهی کردن، حتی اگر احساس صدمه دیدن داشتید، نترسید. درگیری بین خانواده و شرکاء غالباً با گفتگو با یک متخصص و میانجی که می تواند مکالمه را هدایت کند، حل می شود.

  • پل سازی در مقابل حمله

یک رفتار سازشگرانه برای همه راحت تر است تا یک رفتار خصمانه و دفاعی، بنابراین پذیرنده باشید. این بدان معنا نیست که با شخصی که به شما آسیب رسانده یا با آنچه انجام داده است، موافق هستید. بلکه شما تصمیم گرفتید که به روشی خاص و از پیش تعیین شده پاسخش را بدهید. وقتی نگرانی های خود را با درهای باز، برای آشتی مطرح می کنید، دلخوری ها کم کم از بین می رود یا حداقل در ذهن خودتان آسوده خواهید بود.

شما ممکن است هدف عصبانیت کسی باشید اما منبع آن نیستید.رفتار صحیح در مقابل بی احترامی

  • شما ممکن است هدف عصبانیت کسی باشید اما منبع آن نیستید.

گاهی شخصی، ناراحتی های مختلفی دارد و به قول معروف از دنده چپ بلند شده است، جهت داشتن رفتار صحیح در مقابل بی احترامی بدانید که شما باعث عصبانیت کسی نیستید بلکه فقط در آن لحظه در جای بدی قرار گرفته اید. خود را مقصر ندانید.

در نهایت برای داشتن رفتار صحیح در مقابل بی احترامی دیگران، کسی که در گذشته آسیبی به شما رسانده است را ببخشید و از خاطر ببرید. به یاد داشته باشید، شما مسئول نگرش و پاسخ خود هستید. می توانید از پس آن برآیید و ادامه دهید. اگر صدمه ناخواسته بود، از خود بپرسید: «چرا با نگه داشتن آن، به خود آسیب بزنم؟» اگر صدمه عمدی بوده، از خود بپرسید، «اگر شخص نیازمند بخشش من است، چرا من هنوز خود را درگیر کینه کرده ام؟» به خود بگویید: «من شخصی را که برای من ناراحتی ایجاد کرده است، می آمرزم تا بتوانم از پس آن مشکل برآیم.» سپس خود را مجدد بیابید و تصمیم بگیرید که خوشحال باشید. این انتخابی است که باید برای پرورش شخصیت خود انجام دهید.

این مقاله را هم بخوانید:  چگونگی میلیونر شدن

دیدگاهتان را بنویسید

بستن