برقراری ارتباطمقالات

قدرت راه پیروزی و ثروت

راز قدرت

به نظر شما نیاز به قدرت چیست؟ همه ما از ابتدای بشریت میل خاصی به کمال گرایی داشته ایم و همچنان این میل با ما همراه است. اگر بخواهید از نظر مذهبی به این موضوع نگاهی بیاندازید، متوجه می شوید که خداوند در آیه های قرانی ذکر می کند که بهشت جاودانی جهت برطرف کردن میل انسان به کمال گرایی است. نیاز به قدرت یکی از موضوعاتی است که به کمال گرایی مربوط می شود.

برخی معتقدند قدرت توسط شخصی به شخص دیگری اعطا می شود. آن را به عنوان موقعیت یا عنوانی می بینند که دارای اقتدار و کنترل و برتری بر دیگران است. برخی دیگر معتقدند که قدرت واقعی ناشی از «درون» است. آن ها معتقدند که قدرت، توانایی هر فرد برای پرورش خود است. قدرت واقعی فقط با انتخاب هایی که انجام می دهند و افکار ایجاد شده در یک فرد، افزایش می یابد.

در بحث قدرت افراد در چند دسته قرار می گیرند:

شکل اول 

 

در دسته اول افرادی قرار دارند که سعی می کنند در طی زندگی خود قدرتشان را بر دیگران حاکم کنند، یا به عبارت دیگر با اعمال قدرت بر دیگران، بر آن ها کنترل داشته باشند. این افراد با این نیاز به قدرت زاده می شوند بنابراین دخالتی برای انتخاب آن ندارند. از این رو سعی می کنند همیشه با غر زدن، تذکر دادن به دیگران، ایراد گرفتن و مجبور کردن آن ها به انجام امور باب میلشان، بر آن ها کنترل داشته باشند. این افراد عموما در اوایل ازدواج به مشکل بر می خورند و اگر این نیاز خود را تا حدی کنترل نکنند، نمی توانند به زندگی مشترک ادامه داده و در همان ابتدای مسیر کم می آورند.

این مقاله را هم بخوانید:  مدیریت مالی خود را داشته باشید

شکل دوم 

نیاز به قدرت چیست؟

دسته دوم این افراد عادت دارند قدرتشان را با قدرت دیگران سهیم باشند، یا به عبارت دیگر در تصمیم گیری ها و نظرسنجی ها، نظر دیگران را نیز قابل اهمیت بدانند. این افراد می دانندکه تصمیمشان بر زندگی همسر و فرزندانشان تاثیرگذار است بنابراین تصمیمی اتخاذ می کنند که قابل قبول همه افراد باشد. این افراد میلی برای کنترل دیگران ندارند، فقط می خواهند به همدیگر فرصت مخالفت بدهند. نظر دیگران را بر تصمیم اعمال کرده و همدلی را ترجیح می دهند. این دسته از افراد راحت تر می توانند. زندگی زناشویی خود را شروع کنند یا در محل کار برخورد بهتری با دیگران دارند و معمولا روابشان دچار مشکل نمی شود. از این رو اگر جزو دسته اول هستید، به شما پیشنهاد می کنیم که حتما رفتار و واکنش های دیگران با دسته دوم را امتحان کنید.

شکل سوم 

نیاز به قدرت چیست؟

این دسته از افراد نه می خواهند قدرتشان را بر دیگران اعمال کنند و نه می خواهند آن حس را همراه با دیگران تجربه کنند، بلکه سعی می کنند قدرت درونی خود را افزایش دهند و از درون عظمت یابند. این افراد عموما زمانی قدرت را احساس می کنند که با توانمندی یا فرا گرفتن مهارتی، قدرت درونشان احساس شود. اگر نگاهی به بزرگان تاریخ بیاندازید متوجه خواهید شد که هیچ یک از آنها سعی نداشته اند که قدرتشان را بر دیگران اعمال یا با آنها همراه شوند، بلکه سعی می کرده اند، آن چنان از درون به عظمت و کرامت دست یابند که قدرت را نه در بیرون، بلکه در درون خود احساس کنند. اگر شما نیز می خواهید تاریخ ساز و مشهور شوید، اکنون زمان درستی برای تغییر است.

این مقاله را هم بخوانید:  مدیریت مالی کسب و کار شما به چه عواملی وابسته است؟

دیدگاهتان را بنویسید

بستن