همانطور که مستحضرید امروزه کمتر شرکتی به صورت سنتی و به دور از قواعد مدرن بازی کسب و کار قادر خواهد بود به تلاش ادامه دهد.

با توجه به پیشرفت سرسام آور فناوری های نوین در حوزه کسب و کار قطعا شیوه های نوین مدیریت، رقابت در عرصه ی کسب و کار و همچنین بازار سرمایه تحت تاثیر جدی قرار خواهد گرفت.

همچنین در عصر انفجار اطلاعات، حرکت مدیران سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به سمت بازبینی ، فراگیری و یادگیری هرچه سریعتر علوم مدیریتی روز، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

فرم ثبت نام :