ورکشاپ فوق حرفه ای|مذاکره و فروش با غول ها

سرفصل ها :

  • مهارت قانع سازی مشتری
  • چگونه بر قلب مشتری نفوذ کنیم
  • چه هنگامی از پرزنت معجزه صورت میگیرد.
  • نگرش مناسب فروشنده
  • تاثیر زبان بدن بر فروش

استاد عارف خندان نویسنده کتاب نتیجه، کارآفرین برتر کشور، تولید کننده نمونه کشور، کارشناس صدا و سیما و موسس هلدینگ تولیدی و بازرگانی خندان

کنگره ملی اقتصاد، تخصص ها و توسعه پایدار

سرفصل ها :

  • تخصص چگونه به وجود می آید؟
  • اقتصاد امروز ایران چیست؟
  • ارزیابی شریط اقتصادی
  • چگونه در شرایط بحرانی رشد کنیم؟
  • مدیریت بحران و بحران مدیریت

استاد عارف خندان نویسنده کتاب نتیجه، کارآفرین برتر کشور، تولید کننده نمونه کشور، کارشناس صدا و سیما و موسس هلدینگ تولیدی و بازرگانی خندان

۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۸ مهرماه ۱۳۹۸ | ساعت ۱۷ الی ۲۱