اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب به زندگی ما لطمه می زند.

چرا اعتماد به نفس کاذب  به زندگی ما لطمه می زند؟

 اغلب اوقات، داشتن اعتماد به نفس در هر زمینه ای یکی از عوامل موفقیت به شمار می آید. احساس قدرتمند اعتماد به نفس و همچنین عزت نفس به انسان کمک می کند تا از نقطه امن خود خارج شده و برای رسیدن به اهداف خود از هر راهی تلاش کند. آلبرت آندورا (روانشناس) بر این باور است که اعتماد به نفس بیشتر از هر عاملی به انسان در رسیدن به اهدافش کمک می کند.

اما آیا اعتماد به نفس بیش از حد و کاذب در هر زمینه ای سازنده است؟ اینکه نقاط قوت خود را بدانید و در همین راستا ریسک کنید، قابل تحسین است اما اعتمادبه نفس کاذب باعث می شود که شما فرصت های جدید زندگیتان را رد کرده، به حرف های دیگران گوش نکنید که این موضوع شما را از رسیدن به موفقیت باز می دارد.

تاثیرات اعتماد به نفس کاذب

 اعتماد به نفس کاذب به زندگی ما لطمه می زند.

 

اعتماد به نفس بیش از حد می تواند در زندگی شخصی، اجتماعی و کاری یک فرد مشکلات متعددی ایجاد کند که در ادامه تعدادی از این مشکلات را توضیح خواهیم داد.

  • فردی که با مشکل اعتمادبه نفس کاذب روبروست، به راحتی از کنار فرصت های زندگی خود عبور می کند چون بر این باور است که نیازی به این فرصت ها ندارد.
  • یا از طرفی دیگر، چنین فردی به پروژه ها یا فرصت های کاری که توان انجامشان را ندارد، پاسخ مثبت می دهد.

طبق تحقیقات انجام شده، کودکانی که اعتمادبه نفس کاذب دارند بیشتر از دیگران در معرض رفتارهای خطرساز قرار می گیرند. علاوه بر این، یکی از مهم ترین تاثیرات اعتماد به نفس کاذب این است که چنین افرادی در روابط کاری خود هیچ گونه اشتباهی را قبول نکرده و همیشه شرکای خود را مقصر می داند.

توجه  داشته باشید که این موارد تاثیرات اعتماد به نفس بیش از حد و کاذب یا همان خودشیفتگی است، بلکه در بسیاری از شرایط اعتماد به نفس از عوامل موفقیت به شمار می آید.

چه عواملی باعث بروز اعتماد به نفس کاذب می شود؟

 اعتماد به نفس کاذب

عوامل مختلفی در طول مدت زمان باعث بروز اعتماد به نفس می شوند. فرهنگ، نحوه تربیت، شخصیت و همچنین تجربیات گذشته فرد ارتباط مستقیمی با شکل گیری احساس فرد درباره خودش دارد. درک، تجربیات، افکار و نیازهای انسان تبدیل به ذهنیت او می شوند اما چه اتفاقی رخ می دهد که فرد در رابطه با احساس اعتماد به نفس خود اغراق می کند؟

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تعصبات فرد نسبت به اعتقادات و عقاید شخصی فرد نقش مهمی در شکل گیری میزان اعتماد به نفس وی دارد بنابراین چنین فردی بر این باور است که روش تفکر و عمل خود از دیگران برتر بوده و همچنین نسبت به انتقادات دیگران رفتارهای نامناسبی نشان می دهد.

همانطور که می دانید، اعتماد به نفس یکی از عوامل رسیدن به موفقیت و پیشرفت در هر حرفه کاری است اما گاهی اوقات اعتماد به نفس بیش از حد یا کاذب باعث بروز رفتارهایی می شود که دارای جایگاه اجتماعی مناسب نبوده و همچنین مانع پیشرفت فرد می شود. یکی از تاثیرات منفی اعتمادبه نفس کاذب یا خودشیفتگی این است که فرد در برابر فرصت های زندگی رفار مناسب نشان نمی دهد. به عبارت دیگر زمانی که فرد با فرصت های جدید روبرو می شود، خودش را در برابر آنها بزرگتر و حرفه ای تر می پندارد که باعث از دست دادن فرصت ها شده یا بالعکس. در برخی موارد دیگر فرد بر این باور است که برای قبول این فرصت ها آمادگی کافی را داشته و نیازی به پیشرفت و رشد فردی ندارد.

نوشتن نظر