مهارت خودآگاهی چیست ؟

مهارت خودآگاهی ونشانه های آن چیست ؟

مسائل گوناگونی روزانه ذهن ما را به خود مشغول می کنند، همین مسائل باعث می شوند که ما ارتباط کمتری با خودمان داشته باشیم یا به عبارت دیگر خودمان را کمتر بشناسیم. مهارت خودآگاهی ، پایه و اساس رشد شخصی انسان است و به عبارتی شامل درک نیازها، خواسته ها، نقاط ضعف و قدرت و همچنین عادات شما می شود.

برای رشد و توسعه شخصی باید خودتان را بیشتر بشناسید، بتوانید دنیای درونی خود را به طور دقیق رصد کنید و آنرا بپذیرید. خودشناسی و قبول آن به شجاعت زیادی نیاز دارد، از این رو رشد شخصی شاید کمی برایتان دشوار به نظر برسد.

مهارت خودشناسی و خودآگاهی چه مزایایی دارد؟

خودشناسی به شما کمک می کند تا به شنونده بهتری تبدیل شوید، انتقادپذیر باشید و در تصمیم گیری ها قدرت انتخاب بیشتری داشته باشید. این موارد به نسبت بر تقویت روابط و توانایی های شما تاثیر مستقیم می گذارد.

نشانه های خودشناسی و خودآگاهی چیست؟

 

 

برخی از افراد با خود فکر می کنند که مهارت های خودآگاهی فقط مختص به انسان های باهوش و خاص است، در صورتی به این شکل نیست و شما نیز به همان اندازه می توانید این مهارت را در خودتان تقویت کنید. در ادامه برخی از نشانه های این مهارت را به شما معرفی می کنیم.

خودتان را همانطور که هستید می پذیرید

زمانی که شما به خودآگاهی می رسید، خودتان را همانطور که هستید می پذیرید

همه ما این ترس را در وجود خود داریم که شاید دیگران ما را همانطور که هستیم نپذیرند یا در یک رابطه عاطفی، کاری یا دوستانه کافی نباشیم. زمانی که شما به خودآگاهی می رسید، خودتان را همانطور که هستید می پذیرید و از احتمال نپذیرفتن دیگران ترسی ندارید.

افرادی که از مهارت خودآگاهی بالایی برخوردارند، با خودشان صادقند و اجازه نمی دهند که نظرات دیگران بر آنها تاثیر گذاشته و از مسیر اهداف دورشان کند، به عبارت دیگر این افراد راه ماندن در مسیر پیشرفت بدون دخالت دیگران را می شناسند.

 

می توانید احساسات خود را به درستی کنترل کنید

در صورتی که مهارت خودآگاهی خود را ارتقا دهید، می توانید احساسات خود را به درستی کنترل کنید

زمانی که اتفاقات زندگی باب میلتان نیست، حتما نسبت به این اتفاقات منفی واکنش های منفی نشان می دهید و شاید برخی از رفتارهای شما غیرمنطقی باشد اما در صورتی که مهارت خودآگاهی خود را ارتقا دهید، می توانید احساسات خود را به درستی کنترل کرده و قبل از واکنش شدید و منفی، جلوی آنرا بگیرید.

اگر بر احساساتتان تسلط نداشته باشید، آنها شما را کنترل خواهند کرد اما با آگاهی از واکنش و احساس ها، می توانید آنها را در مسیر درستی به کار گیرید.

 

به ندای درون خود گوش می کنید

اگر از خودآگاهی بالایی برخوردار باشید، ندای درونی خود را باور دارید.

افرادی که از مهارت خودآگاهی بالایی برخوردارند، به توانایی های خود ایمان دارند و به ندای درونی خود گوش می کنند. ندای درونی که همان صدای ضمیر خودآگاه شماست، بر اساس احساسات عمیقتان شکل می گیرد و در اکثر مواقع اشتباه نمی کند، از این رو اگر از خودآگاهی بالایی برخوردار باشید، ندای درونی خود را باور دارید.

 

بین خودتان و دیگران مرزهای مشخصی مشخص می کنید

 

دیگران نمی توانند کاملا طبق نظر شما پیش بروند، با این حال شما برای ایجاد ارتباط درست با دیگران باید بین افکار و احساسات خود و همچنین افکار و احساسات دیگران مرز تعیین کنید، علاوه بر این، می توانید از احساسات و نیازهای عاطفی خود مراقبت کنید.

خودشناسی به شما کمک می کند تا به شنونده بهتری تبدیل شوید، انتقادپذیر باشید و در تصمیم گیری ها قدرت انتخاب بیشتری داشته باشید. این موارد به نسبت بر تقویت روابط و توانایی های شما تاثیر مستقیم می گذارد. مهارت خودآگاهی، پایه و اساس رشد شخصی انسان است و به عبارتی شامل درک نیازها، خواسته ها، نقاط ضعف و قدرت و همچنین عادات شما می شود. برای رشد و توسعه شخصی باید خودتان را بیشتر بشناسید، بتوانید دنیای درونی خود را به طور دقیق رصد کنید و آنرا بپذیرید. خودشناسی و قبول آن به شجاعت زیادی نیاز دارد، از این رو رشد شخصی شاید کمی برایتان دشوار به نظر برسد.

نوشتن نظر