حذف شرط: مهارت مدیریت زمان برای مدیران مهارت مدیریت زمان برای مدیران

مهارت مدیریت زمان برای مدیران

مدیریت زمان روشی برای سازمان دهی کارهای شخصی و کاری با استفاده بهینه از ۲۴ ساعت روز می باشد که مدیران موفق و تاثیرگذار، در زمینه مدیریت زمان خود و همچنین کارمندانشان مهارت دارند. همه ما در طول روز تعداد ساعات مشخصی برای انجام کارهای خود داریم و نحوه استفاده ما از این ۲۴ ساعت در نهایت مشخص می کند که آیا در مدیریت زمان و انجام آن کارها فرد موفقی هستیم یا خیر.

اگر در زمینه مدیریت زمان چندان ماهر نیستید جای نگرانی نیست، شما می توانید با استفاده از مهارت های مناسب در این زمینه، الگوی آنرا بیاموزید. در ادامه برخی از راه های مدیریت زمان موثر را به شما معرفی می کنیم.

برای اهدافتان به درستی برنامه ریزی کنید

 

برنامه ریزی درست برای رسیدن به اهداف، مهم ترین بخش مدیریت زمان است. ابتدا باید برای اهداف روزانه، هفتگی، ماهانه و در نهایت سالانه خود برنامه ریزی کرده و آنها را د بازه های زمانی مختلف کنترل کنید. به عنوان مثال اگر در طی یک سال، ترافیک سایت شما ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده باید نقاط قوت خود را شناسایی کرده و به صورت هفتگی، ماهانه و هر ۶ ماه آنرا تنظیم کنید.

مهارت مدیریت =ارتباط موثری با کارمندانتان داشته باشید

 

 

برقراری ارتباط موفق می تواند به روابط کاری یا شخصی شما جهت دهد، از این رو اگر قصد دارید مهارت مدیریت زمان را فرا بگیرید، گوش دادن به حرف های کارمندان و همچنین ارتباط موثر با آنها می تواند در موفقیت شما موثر باشد. این ارتباط باعث می شود که آنها نیز در جهت تحقق اهداق شرکت و سازمان تلاش کرده و زمان بیشتری را به انجام وظایف خود اختصاص دهند.

مهارت مدیریت = داشتن یک سازمان قدرتمند، کلید موفقیت است

 داشتن یک سازمان قدرتمند، کلید موفقیت است

یک سازمان قدرتمند یعنی همه اعضای آن بدانند در هر ساعت چه وظایفی به عهده دارند و در چه جهتی تلاش می کنند. اگر وظایف این سازمان مشخص شده نباشد، هیچ راه حلی نمی تواند به شما کمک کند. در نهایت داشتن یک سازمان قدرتمند با برنامه ریزی و همچنین ارتباط موثر با اعضای سازمان، می تواند کلید موفقیت شما در مدیریت زمان باشد.

نحوه مدیریت کارمندانتان تاثیر مستقیمی بر موفقیت شما دارد

به عنوان یک مدیر موفق، باید بدانید که چه کاری را به چه کسی می سپارید و اگر در این بین فردی در سازمان شما به خوبی از عهده وظایف خودش بر نمی آید، بهتر است به افراد جدید فرصت دهید توانایی هایشان را نشان دهند.

 

مهارت مدیریت = انجام چند کار همزمان را کنار بگذارید

مهارت مدیریت = انجام چند کار همزمان را کنار بگذارید

همه ما در طول روز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم اما انجام همزمان چند کار باعث کاهش تمرکز و در نتیجه کاهش عملکرد ما می شود. برنامه ریزی صحیح به شما کمک می کند تا هر کارتان را در زمان مناسب با بیشتری تمرکز انجام دهید، در نهایت مهارت های شما در زمینه مدیریت زمان ارتقا می یابند.

قانون ۲۰/۸۰ را بیاموزید

بر اساس این قانون، ۸۰ درصد نتایج شما از ۲۰ درصد کارهای مهمی که انجام می دهید به دست می آیند، بنابراین با کمک قانون ۲۰/۸۰ سعی کنید بیشتر زمانتان را به ۲۰ درصد از مهم ترین کارهایتان اختصاص داده و باقی آنها را با کیفیت کمتر انجام دهید. حتی می توانید باقی امور را به افراد دیگر بسپارید.

مدیریت زمان روشی برای سازمان دهی کارهای شخصی و کاری با استفاده بهینه از ۲۴ ساعت روز می باشد که مدیران موفق و تاثیرگذار، در زمینه مدیریت زمان خود و همچنین کارمندانشان مهارت دارند. همه ما در طول روز تعداد ساعات مشخصی برای انجام کارهای خود داریم و نحوه استفاده ما از این ۲۴ ساعت در نهایت مشخص می کند که آیا در مدیریت زمان و انجام آن کارها فرد موفقی هستیم یا خیر.

اگر در زمینه مهارت مدیریت زمان چندان ماهر نیستید جای نگرانی نیست، شما می توانید با استفاده از مهارت های مناسب در این زمینه، الگوی آنرا بیاموزید. همه ما در طول روز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم اما انجام همزمان چند کار باعث کاهش تمرکز و در نتیجه کاهش عملکرد ما می شود.

برنامه ریزی صحیح به شما کمک می کند تا هر کارتان را در زمان مناسب با بیشتری تمرکز انجام دهید، در نهایت مهارت های شما در زمینه مدیریت زمان ارتقا می یابند.

نوشتن نظر